Amning

COVID-19-virus har inte påvisats i bröstmjölk från infekterade mammor. I USA rekommenderas nyförlösta med COVID-19 att efter samråd med hälsopersonal själva bestämma om de ska amma eller inte. Samma rekommendationer gäller i Sverige (sedan 17/3). Kvinnan ska iaktta god hygien: nys och hosta i armvecket, tvätta händerna ofta och länge och använda ansiktsmask.

Uppdatering 2020-04-25:

Internetmedicin gjorde en ny genomgång av studier den 12 april, det är fortfarande huvudsakligen kinesiska studier men nu ingår även studier från Iran och Sydkorea. Inga virus har hittats i modersmjölk och rekommendationerna från 17 mars gäller fortfarande.

Källa:
Axelsson, I. (2020) COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar. Internetmedicin 2020-04-01, 2020-04-25