Senaste inläggen

Barndomsupplevelser påverkar föräldraskapet

Det vi upplever som barn bär vi med oss hela livet. Både bra och dåliga upplevelser. De bra är viktigt att vårda så att vi kan ge våra egna barn bra upplevelser så att de kan få växa upp till friska vuxna. De dåliga upplevelserna är svårare. Om vi kan bearbeta dem och lägga dem som värdefull kunskap kan de vara till hjälp för oss. Om vi däremot går med obearbetade upplevelser kan det påverka hur vi blir som föräldrar. I Kanada har det gjorts en studie med 4000 vuxna deltagare. Där undersöktes hälsostatus med barndomsupplevelser utifrån ACE (Adverse Childhood Experiences). Deltagarna fick svara på

Trauman i barndomen

Det vi upplever i barndomen påverkar oss som vuxna. Det påståendet är kanske ingen nyhet för någon. Arv och miljö. Ett kanadensiskt forskarlag under ledning av Dr. Vincent Felitti har tittat närmare på hur det vi upplever som små faktiskt påverkar våra liv senare. De studerade hälsan hos 17 000 personer som ingick i ett förebyggande vårdprogram hos den privata försäkringsrådgivaren Kaiser Permanente. Där ingick fysiska undersökningar och frågeformulär som deltagarna fick svara på. Frågor om missbruk, fysiskt våld och försök till självmord ingick. Ju fler kategorier av missbruk som deltagarna har, desto större är deras risk att drabbas av sjukdom. Till exempel hade kvinnor

Så här fungerar IVF

Den här videon visar hur IVF fungerar. Tyvärr finns inga undertexter och inte heller någon översättning men bilderna säger det mesta.

Interaktionen mellan ägg och spermie ytterligare kartlagd

Forskare vid Karolinska Institutet har kommit ett steg närmare att förstå mekanismerna som leder till att ägg och spermie förenas vid befruktning. Med hjälp av så kallad röntgenkristallografi har forskarna lyckats kartlägga den tredimensionella strukturen av Juno, ett av de protein som är avgörande för att starta processen när könscellerna smälter samman. Deras resultat är inte bara intressanta rent evolutionärt men avslöjar också strukturen för ett potentiellt mål för hormonfria preventivmedel i framtiden. Sammansmältningen av äggcell och spermie är ett grundläggande steg för befruktning i sexuellt reproducerande organismer. År 2014 upptäcktes äggcellsproteinet Juno. Upptäckten av Juno och Izumo1 öppnade möjligheter för att studera förloppet på

Många gravida som dör är tonåringar | Nyheter | Aftonbladet

Varje dag dör 800 gravida kvinnor i världen, många av dem är unga tjejer. Men på 15 år ska mödradödligheten i världen utrotas. Det har världens länder kommit överens om i FN:s nya… Källa: Många gravida som dör är tonåringar | Nyheter | Aftonbladet

Barnmorskeledda vårdformer är bäst för mamma och barn

Cochrane brukar göra genomgångar av samlad forskning inom olika områden som rör hälso- och sjukvård. Den senaste visar att barnmorskeledd vård under graviditet och förlossning egentligen inte har några nackdelar samtidigt som det har fördelar så som att det minskar behovet av EDA och risken för klipp och andra instrumentella åtgärder.

Ett härligt danspass!

Att bära sitt barn i bärsjal eller bärsele ger så många tillfällen att umgås nära med sitt barn. Jag hittade ett klipp på Facebook där mammor dansar tillsammans med sina barn.