God reproduktiv hälsa

I Sverige anses den reproduktiva hälsan vara mycket god jämfört med andra länder. Det beror på att vi har en relativt liten fattigdom, små sociala orättvisor och liten diskriminering av kvinnor. Sett till hela världen har dessa faktorer mycket stor påverkan på hur kvinnor mår och hur de lyckas bli gravida, föda och föda upp sina barn.

Barnafödslarna har ökat igen, trots aatt födelsetalen sjönk under slutet av 1990-talet så låg genomsnittet på två barn per kvinna utslaget på hela 1900-talet. Genomsnittsåldern för förstagångsmammor är nu 28,6 år och för förstagångspappor 30,9 år.

Sexuellt överförda infektioner (STI) är ett ökande problem, framförallt bland ungdomar. Klamydia ökade för sjätte året i rad i den gruppen. Klamydia och andra könssjkudomar är den viktigaste orsaken till infertilitet, i kombination med att allt fler väntar med att skaffa sitt första barn ökar också andelen infertila.

Läs mer

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.