LÄS MERA
Gravid
Infertilitet
När man inte blir gravid när man hoppas.
Föräldrautbildning
Om föräldrautbildning på MVC, FUB.
Moderkaksavlossning
Ablatio placentae
Fostervattenprov
Amniocentes
Behandling
Hormonstimulering av något slag är en vanlig behandling om man har PCOS.
Orsaker
Orsaker till kejsarsnitt
Orsaker
Varför föder man för tidigt?
Tema
Urininkontinens
Problem att hålla urinen
Artiklar
PROM och tvillingfödslar
Vanligare med PROM vid tvillinggraviditeter
Tvillingförlossningar i USA
Kulturella särdrag i USA.
Tvillingmammor kan föda vaginalt efter kejsarsnitt
Om förlossningssätt när man väntar tvillingar
Tvillingar föds ofta med olika förlossningssätt
Om kombinerade kejsarsnitts- och vaginalförlossningar
Apgarpoäng under 7 efter 5 minuter
Om påverkande faktorer
Folsyra och tvillinggraviditet
Om folsyra och tvillinggraviditet
Tvillingfödsel i förtid riskabelt?
Om det tvista de lärde
Böcker
Tvillingar
Böcker om tvillingar
Par i barn
Britta Alin Åkerman, Peter A. Thomassen och Birger Winbladh
I väntans tider
Lisbeth Brudal
Tid för två
Anna-Lena Pehrsson
Fler än en
Anna-Lena Pehrsson
Tvillingar
Kathe Carlsson, Bodil Herrlin och Anita Olsson
Kejsarsnitt
Viveka Holmertz
En obeskrivlig människa
Kerstin Strandberg

Tvillingar eller fler

Att föda tvillingar behöver inte innebära att det tillstöter komplikationer, men det är onekligen lite annorlunda än att bara föda ett barn.

Flerfostrighet finns i två varianter: som ett naturligt fenomen och som en iatrigen företeelse. Det sistnämnda innebär att man väntar flera barn genom konstgjord befruktning.
Tvillinggraviditet är vanligast förekommande:

Detta enligt "Hellins regel" som är ett matematiskt sätt att beräkna antalet flerfostrighetsförlossningar. Det finns t.ex. skillnader mellan olika folkgrupper. Hos mongolerna är 0,64% av förlossningarna tvillingförlossningar medan 1,43% av förlossningarna bland svarta människor är tvillingförlossningar, hos vita människor ligger siffran på 1,13%. Däremot är andelen enäggstvillingar (monozygota tvillingar) lika stor jorden runt och fenomenet är mer slumpartat än tvåäggstvillingar (dizygota tvillingar).

Enäggstvillingar
En tredjedel av alla tvillingar är enäggstvillingar, monozygota tvillingar (mono=en, zygot=ägg). Dessa är identiskt lika, samma kön, samma genetiska uppsättning, samma fysiska egenskaper men deras hand- och fotavtryck skiljer något. I livmodern kan det se lite olika ut beroende på när ägget delar sig i två embryon.

Monozygoti kan sägas vara en dubbelmissbildning, misslyckas klyvningen bildas siamesiska tvillingar. Monozygota tvillingar som delar moderkaka löper många risker: Monozygota tvillingar som delar fostersäck är väldigt sällsynt, största risken för ett sådant tvillingpar är att de snärjer in sig i navelsträngen eller att de lyckas slå knut på navelsträngarna vilket medför att näringstillförseln kan strypas.

Monozygota tvillingar som delar på sig tidigt i graviditeten och därmed får var sin moderkaka och fostersäck med fullständiga hinnor emellan löper inga andra risker än dizygota tvillingar. Därför är det viktigt att försöka hitta hinnor och moderkaka/moderkakor under graviditeten.

Tvåäggstvillingar
Det vetenskapliga namnet för tvåäggstvillingar är dizygota tvillingar (di=två, zygot=ägg). Dessa tvillingar är inte mer lika än andra syskonpar. De har alltid skilda moderkakor och fostersäckar även om det i bland kan se ut som om moderkakorna växt ihop. Dizygota tvillingar uppkommer då två olika ägg befruktas, äggen kan komma från båda eller ena äggstocken. Det finns olika faktorer som spelar in när man ska bedöma sannolikheten för en graviditet med dizygottvillingar, bl.a. moderns ålder, om modern fått barn förut, dessutom varierar sannolikheten mellan olika delar av världen.

Tvillingtyp
När man tar reda på vilken typ av tvillingar det är fråga om (enäggs- eller tvåäggs-) gör man det först och främst utifrån barnens kön och antalet fosterhinnor. Genom ultraljud kan man räkna antalet fosterhinnor. Det är inte alltid man kan upptäcka enäggstvillingar med ultraljud eftersom de kan ha var sin fostersäck och var sin moderkaka om cellerna delat sig mycket tidigt efter befruktningen. Då ser fostren ut som tvåäggstvillingar med ultraljud. Skulle det vara viktigt att veta kan man göra ett gentest efter förlossningen. Det viktigaste är att se om fostren delar moderkaka eftersom risken i sådana fall är stor att ena tvillingen tar all näring från den andra, så kallat transfusionssyndrom.

Komplikationer
Tvillinggraviditet räknas som en högriskgraviditet eftersom risken för komplikationer ökar med fler foster. Några vanliga koplikationer är:

För barnen finns risk för bl.a. dessa komplikationer: Vid 0.5%-6.8% av alla tvillinggraviditeter, beroende på vilka grupper man tittar på, dör ena tvillingen. Det finns flera orsaker till att ena tvillingen dör innan den föds. En viktig orsak är att moderkakans cirkulation inte är tillräcklig så att fostret inte får tillräckligt med näring för att överleva.

Diagnostik
Tidigare, när man bara kunde försöka känna utifrån magen så var det svårt att fastställa tvillinggraviditeter, numera finns ett antal mer eller mindre säkra sätt att hitta tvillinggraviditeter.

Lägen och bjudningar
Fosterlägena kan delas in i två grupper, nämligen längsläge (80%) och tvärläge eller snedläge av ett eller båda fostren (20%).
Tvillingkollision/låsning inträffar vid 1 av 800 födslar och är är ett absolut förlossningshinder.
Säte-huvudinträffar vid 1 av 87 födslar

Behandling under graviditet
Några enkla hjälpmedel under graviditeten är järntillskott för att få upp blodvärdena och stödkorsett för att lätta ryggbesvär. Redan när tvillinggraviditeten upptäcks får de båda fostren olika namn, oftast kallas de tvilling ett och tvilling två där ettan är den tvilling som ligger närmast "utgången", för det allra mesta ligger tvillingarna i samma ordning hela graviditeten. Märkligt nog är ofta tvilling ett den större.

Behandling under förlossningen
Tvillingar föds i första hand vaginalt om det inte finns särskilda orsaker att välja kejsarsnitt.

Att förlora en tvilling
Att vänta tvillingar gör att man känner sig speciell, det är inte så många som får den förmånen. Ibland händer det att bara den ena tvillingen överlever livet i livmodern. För föräldrarna är det en lika stor förlust även om ett barn finns kvar, känslan är densamma som vid ett "vanligt" missfall. Samtidigt ska man försöka glädja sig över det barn som är kvar, vilket skapar motstridiga känslor. Många gånger medför det också en ökad oro för barnet som är kvar. Omgivningens reaktioner kan vara oförstående, man har ju ändå ena barnet kvar.

Många gånger dör ena tvillingen innan kvinnan vet att hon väntar två. Generellt har den överlevande tvillingen större chans att klara sig ju tidigare det sker.

Trillingar och fyrlingar
Flerfostrighet utöver tvillingar beror i vår tid till största delen på IVF (provrörsbefruktning) och GIFT (en variant på IVF). Vid spontan flerfostrighet, det vill säga utan assisterad befruktning, kan det ibland vara svårt att hitta alla foster, ibland är inte undersökaren beredd på ett hitta flera men grundregeln är att hittar man ett foster så letar man efter nästa och hittar man två letar man efter ett tredje och så vidare. Samma komplikationer som vid tvillinggraviditeter är vanliga här, men de tar sig oftast mycket större proprotioner. Ju fler foster, desto större kontroll har man under graviditeten. En intressant sak är att vid trillingförlossningar dominerar de vaginala förlossningarna medan fyrlingförlossningar för det mesta sker med kejsarsnitt.

Kuriosa
Tidigare var det vanligt att man inte visste om sin tvillinggraviditet förrän vid förlossningen, i ungefär hälften av fallen var det så. Vid en tredjedel av förlossningarna upptäcktes inte tvillinggraviditeten förrän första tvillingen fötts. Numera hittar man 98% av tvillinggraviditeterna, därmed har också komplikationerna minskat.

KÄLLA Brody, S. (1993). Obstetrik och gynekologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell
Dziechciowski M; Lelek-Bilska B; Pabian W; Klimek R (2000) Elektywne ciecie cesarskie w przypadku zagrozonej ciazy blizniaczej--opis przypadku. Ginekol Pol 2000 Mar;71(3):146-51
Faxelid, E, Hogg, B, Kaplan, A, Nissen, E (2001) Lärobok för barnmorskor. Lund: Studentlitteratur.
Weldner, B-M. (1998) Ultraljud. Obtetrik och gynekologi Lund: Studentlitteratur