Incest. Att bo i en stulen kropp

Författare: Kerstin Rathsman
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsår: 2001-03
ISBN: 9144017294
Recensent: Studentlitteratur AB

Vad händer med den som utsätts för incest? Hur påverkar incest i barndomen resten av livet? Kerstin Rathsman ger här svar på dessa och liknande frågor.

I denna bok möts teori och empiri. Det teoretiska perspektivet utgörs av symbolisk interaktionism kompletterat med ett makt- och könsperspektiv. Empirin utgörs av en kvalitativ studie av 15 vuxna kvinnor, som i sin barndom varit utsatta för incest av sin far. Kvinnornas incestuösa barndomsupplevelser samt deras jagutveckling och nuvarande sociala situation analyseras utifrån bokens teoretiska perspektiv. Detta leder fram till en delvis ny förståelse av incest samt en vidareutveckling av symboliskt interaktionistiska begrepp.

Boken är främst avsedd för universitets- och högskoleutbildning inom beteendevetenskapliga ämnen samt för dem som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som är eller har varit utsatta för incest. Boken har även ett intresse för personer som själva varit utsatta eller som känner någon med dessa eller liknande upplevelser.

Köp boken på AdLibris
Köp boken på Bokus