Samband mellan låg födelsevikt och njurcancer

Förhållandena i livmodern under graviditeten påverkar utvecklingen av fostrets njurar. Man har funnit att det finns ett samband mellan födelsevikt och antalet nefroner i njurarna. Man har också gjort studier som visar att risken att drabbas av cancer i njuren är större bland män som fötts med låg födelsevikt men man har inte funnit samma samband hos kvinnor. Vad detta beror på vet man inte.

Lämna ett svar

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.