Höga björkpollenhalter ökar riskerna för allergi

Svenska forskare har studerat hur höga halter av björkpollen under graviditeten kan påverka risken att barnet får allergier. Våren 1993 var pollennivåerna höga i Stockholmsområdet och 1994 var de låga. Barn som utsattes för de högre doserna under 1993 utvecklade i högre grad allergier än de barn som föddes året efter. De barn som utsattes för björkpollen under fosterstadiet och föddes sommaren 1993 hade allergier i högra utsträckning än de som föddes ett år senare, störs påverkan hade det för de barn som utsattes för björkpollen sina första tre levnadsmånader.

Lämna ett svar

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.