Att få ett barn med oklart kön


När ett barn föds brukar den första frågan till föräldrarna vara; Blev det en pojke eller en flicka? Ibland dröjer det innan föräldrarna kan svara på den frågan. Till exempel om barnet föds med disorder… of sex development, DSD. Barnet är då född med könsorgan som bär spår av både man och kvinna. Läs mer

Internationella barnmorskedagen

Idag är det internationella barnmorskedagen. Dagen då världens roligaste yrke firas! :-) I år är dagen viktigare än någonsin: millenniemålen ska vara uppfyllda i september, så detta sista chansen att sätta ljuset på barnmorskor innan världen går in i en ny fas.
IDM__leaderboard_728x90px (2)

ICM